Spãdzë Jastrë
na Wichrowym Wzgórzu
w malownym sërcu Kaszëb.

Jastrë to redotné swiãta, co niosą nôdzejã i towarzą rodze, jakô bùdzy sã pò zëmie. Pòkôzëje sã wiãcy energie ë chãcë do aktiwnégò spãdzywaniégò czasu. Je wôrt òdłożëc zmùdné òbzéranié telewizje na jinszé dnie, a w Jastrë zajachac do Wichrowego Wzgórza, dze swiãta są familiowé, miłé ë ùbëtné. A wszëtkò zarô kòle rodë: lasa, jezora i zeleniącëch sã łąków.

Jastrowé Wichrowe Wzgórze:

 • bawienié kòl nas òd Wiôldżégò Piątkù dôwô mòżlëwòtã ùdzélu w Krziżewi Drodze w môlowim kòscele (300 m),
 • pòspólné przëszëkòwanié swiãconégò w sobòtny pòrénk,
 • familiowé robienié czipków, zajcków ë gniôzdków ze sana,
 • malowanié jajów rozmajitima technikama,
 • szpacérë pò Chmielnie i òkòlim m.jin. bez las do zómkù,
 •  w swiãtną niedzelã mszô ò 6:00 reno, a pòtemù ùroczësti frisztëk,
 • jeżdżenié briczką,
 • kawòwé béfé ze swójsczima kùchama,
 • kaszëbsczé wëstãpë w wëkònanim Gòspòdarzi ë jich dzecy,
 • pòspólnô zabawa i kaszëbsczé spiéwë,
 • kaszëbsczi „dëgùs” z jałówcã w przédny rolë,
 • szëkanié za Zajcã i òstawionyma bez niegò darënkama,
 • wiedno smaczné ë bòkadné pôłnia.

 

Prizë na Jastrë 2017 (bawienié kòl nas òd wieczerzë w piątk do pôłnia w pòniedzôłk)

NOCNIK ZA CZŁOWIEKA Z FRISZTËKÃ W JIZBIE:
Penzjónat Wichrowe Wzgórze Chëcz Janiołów LUX Kaszëbskô Óaza Zdrowiégò
Cëchi Nórt
1-persónowé jizbë 1100,-zł/człowiek
2-persónowé jizbë 800,- zł/człowiek 1050,- zł/człowiek 1100,- zł/człowiek  –
3-persónowé jizbë 750,- zł/człowiek 900,- zł/człowiek
4-persónowé jizbë 650,- zł/człowiek 800,- zł/człowiek
2-JIZBÒWI APARTAMEŃT (4 PERSÓNË) 750,- zł/człowiek  850,- zł/człowiek  –  –

dzecë òd 5 do 9 lat priz za trzë dnie – 600 zł

dzecë òd 3 do 5 lat priz za trzë dnie – 300 zł

Jastrë na Wichrowym Wzgórzu to gwarancjô bëlnëch swiãtów.

Napiszë cos

Òdpiszemë na kòżdé wiadło

Not readable? Change text. captcha txt