Wichrowe Wzgórze to bëlny môl, cobë zòrganizowac tradicjowé wieselé abò ùtrzimóné w kaszëbsczim sztélu.

Jedno z nôwôżniészich wëdarzeniów w żëcym wôrt je òddac w doswiôdczoné rãce Gòspòdarzów òstrzódka, chtërny robią wszëtkò, żebë zjiscëc spòdzéwanié młodëch, tak cobë nen dzéń na długò òstôł w sërcach i pamiãcë Młodi Pôrë, jich Starszich ë Gòscy.

Dobroctwa òstrzódka Wichrowe Wzgórze:

 • wigódnô lokalizacjô w sërcu Kaszëb i leno 44 km òd Gduńska,
 • snôżé pòłożenié kòl jezora Kłodno i w blisczim òkòlim rodë,
 • dwa wieselné bùdinczi z wigódnyma zalama, gòscynnyma jizbama i kùchniowim tëłã,
 • mòżlëwòsc przestôwaniégò z kaszëbsczima tradicjama ë zwëkama,
 • wieselnô jôdnô kôrta w drobnotach dogadiwónô z Młodą Pôrą,
 • wiele dodôwkòwëch atrakcjów,
 • sërdecznô pòmòc w òrganizowanim drobnotów,
 • mòżlëwòsc wënajãcégò nocników dlô 90 sztëk lëdzy,
 • krótkò kòscoła ë ùrzãdu cywilnégò ùstawù.

Wieselnô chëcz w bùdinkù Wichrowe Wzgórze to bédënk dlô lëdzy, jaczi wësok so szacëją tradicjã kaszëbsczich wieselów ze wszëtczima znankama tegò wëdarzeniégò:

 • jizbë zrëchtowóné w regionalny sztélistice,
 • bankétowô zala na 110 sztëk lëdzy,
 • 15 wigódno wëszëkòwónëch jizbów,
 • tradicjowô kaszëbskô kùchniô i nié blós takô,
 • òsoblëwò smaczné, piãkno pòdóné jestkù,
 • òbsłużiwanié we fòlklornëch ruchnach,
 • mòżlëwòta wënajãcégò kóńsczégò zôprzãgù z òriginalną briczką,
 • mòżlëwòta wënajãcégò òbcygniãców na stółczi.

Nowô wieselnô chëcz w mòdernym bùdinkù Óaza Zdrowiégò na Kaszëbach to òdpòwiesc dlô lëdzy, jaczi kòchają apartną piãknotã Kaszëb, ale lubią terôczasné rozwiązania:

 • ùbëtno wëszëkòwóny, mòderny bùdink,
 • klimatizowónô bankétowô zala dlô 140 sztëk lëdzy,
 • 14 wigódnëch jizbów,
 • òsoblëwò smaczné ë piãkno pòdóné jestkù,
 • biôłé statczi – baro szëkòwné,
 • mòżlëwòta wënajãcégò òbcygniãców na stółczi,
 • mòżlëwòta òbsztëlowaniégò drink baru,
 • mòżlëwòta wënajãcégò piãkny wieselny briczczi.

 

Przëkładowô Wieselnô Jôdnô Kôrta

Pôłnié

 • kùrzô zupa na czësto abò z klóseczkama pòdónô w kùmkach
 • frikasé (riz z biôłim miãsã i warzoną marchwią z ananasã pòdóny z miodno-kwasnym zósã)
 • roladë z rińtowiznë
 • szmórowónô kaczka z jabkama
 • karbónada robionô na rozmajité ôrtë
 • dewòlaje
 • bùlwë, zósë, trzë zortë sërówków do wëbraniégò

Deser

 • kaszëbskô szpajza z bitą smiotaną / brzôd w żelim z bitą smiotaną / lodë
 • swójsczé kùchë: òrzechòwi kùch, sernik, kawòwô w-z, jinszé zortë
 • kawa, arbata
 • 3 abò 4-szosowô torta w rozmajitëch szmakach

Zëmné przëgrizczi

 • wãdzony lasfór / lasfór w żelim
 • talerze swójsczi wòrsztë
 • rëbné klopsczi / łosos w kaszëbsczim zaléwkù
 • sledzyczi zrobioné na trzë ôrtë
 • salôtka z krewetów
 • greckô salôtka z fétą i òléwkama
 • tropczi
 • salôtka giros
 • rolada z gùlôcza w żelim z farszã
 • przëgrizk „niespòdzajnosc”
 • pieczëwò, masło
 • kawa, arbata

Pò 11:00 w nocë do wëbraniégò

 • piekłi dzëk z kapùstą ë zósama
 • swińsczi ùd z dodôwkama
 • piekłé prosã w całoscë z dodôwkama
 • piekłi gùlôcz w całoscë z mëtnikòwim zósã i brokùłama
 • piekłé stolemné szczëczi w całoscë faszérowóné, pòdôwóné z dilowim zósã i brokùłama


Pò 12 w nocë do wëbraniégò

 • cepłi miãsny pòdôwk / cepłi rëbny pòdôwk
 • czwikłowô zupa / żurk / flaczi

Całé jedzenié je rëchtowóné w najim penzjónace. Dzãka temù je swiéżé, fejn ùstrojoné, a przed wszëtczim smaczné ë wëpróbòwóné bez naszich Gòscy.

LËSTA PRIZÓW NA 2016 ROK
Zrëchtowanié wieselégò (bez pòprawinów) 205 zł/ człowiek
Zrëchtowanié wieselégò (jedzenié na 2 dnie, kòszt zanôlégô òd wëbrónégò jedzeniégò) 228 zł/człowiek
Napitczi bùdla/człowieka (soczi, wòda z cytróną, bąbelnapitczi np. pepsi ë jiné w 1-litrowëch bùdlach) 16 zł/człowiek
Brzadowé béfé 300-500 zł
Nocnik (do 100 sztëk placów, priz nie òbjimô: frisztëkù, basenu, saùnów, dżakùzy)  70-100 zł/człowiek
Ùszëkòwanié zalë i stołów 800-2200 zł/zala
Wënajãcé briczczi  500 zł
Pòprawinë – zala (òbsłużiwanié, rozpùszczalnô kawa Jacobs Gold abò MK, arbata rozmajité zortë)   1800-2400 zł
Wëstãp kaszëbsczégò karna   500 zł
Wëstãp babë i dżada   250 zł
Wëstãp lëdowi kapelë   400 zł
Profesjonalny Drink-Bar (zanôléżno òd lëczbë lëdzy)   700-1200 zł
Wiesczi stół (swójsczé wòrsztë, szinczi, szmôłt, gùrczi)   od 750 zł
Wëpòżëczenié òbcygniãców na stółczi   7 zł/szt.
Profesjonalnô szekòladowô fòntana (szekòlôda i brzôd)   8 zł/ człowiek
Wieselny wicman

 

W 2017 rokù prizë za zrëchtowanié wieselégò sã zmienią.

Wiãcy jinfòrmacjów mòże dostac òb czas jindiwidualnégò pòtkaniégò, mejlową stegną abò bez telefón.

Rezerwacjô:

tel. +48 604 595 130

tel. +48 58 684 21 56

Skype

Zadôwk mòże wpłacëc na kònto:  83 1020 1866 0000 1302 0012 3265 PKO BANK POLSKI (kod SWIFT-BPKOPLPW)

abò pòcztowim przekazã na adresã:
Firma Handlowo Usługowa ,,Marylla” Kostuch Maria
83-333 Chmielno
ul. Wichrowe Wzgórze 13

Napiszë cos

Òdpiszemë na kòżdé wiadło

Not readable? Change text. captcha txt