basen-odchudzanie

nordic wolking i yacht

sauna sucha finska

Plan dnia:

(wszëtczé zajãca są òbrzészkòwé)

  • gimnastika na brzegù jezora – pòrené òdecknienié
  • aqua aerobic 2 x w tidzeniu

 

 • Nordic Walking

 

 • gimnastika na matach
 • treningòwé kòło, òrbitrek
 • ùżiwanié basenu, saùnów, baliczi SPA (dżakùzy – max 2 h òb dzéń)

Procëmwskôzë do ògrodzëznowò-brzadowé dietë:

 • cëkrowô chòrosc na jinsulinie
 • syndroma Cushing’a
 • òstrô pòrfiriô
 • hipertireóza
 • depresjô
 • czas cążë i kôrmieniégò
 • dzecë
 • derë
 • zaawansowóny rek
 • zaawansowónô niewëdolnosc nérków, sërca, wątrobë
 • stanë pò przeszczépienim òrganów
 • stanë bezpòstrzédno przed i pòòperacjowé.

gabinety-masaz

Òd 2014 r. më mómë érã powadzëc dlô Was schùdzająco-zdrowòtné wczasë:

 • kùracjô wedle dr. Éwë Dąbrowsczi
 • sokòwô dieta
 • niskòkaloricznô dieta na spòdlim rëbów
 • fùlwôrtnô dieta
 • bezglutenowô dieta

W òbrëmienim bawieniégò kòl nas:

 • 4 môltëchë + arbatowé béfé òb całi dzéń
 • dozér na môlu dochtora ë sostrów
 • prozdrowòtnô edukacjô
 • gimnastika ë zumba na zalë fitnes
 • ùżiwanié basenu z atrakcjama, dżakùzy, 2 h òb dzéń
 • czije Nordic Walking
 • stół do tenysa, bilard
 • sprzãt fitnes – òrbitek i treningòwé kòło
 • parkplac

Dodôwkòwé płatné ùsłëdżi:

 • masaża
 • bédënk Spa
 • kòsmeticzné ùsłëdżi

Skùtczi ògrodzëznowò-brzadowi dietë:

 • zwiãkszonô tolerancjô ùmãczeniégò (zmiészają sã wińcowé ë przedżiblënowé bóle)
 • tracenié wôdżi i normalizacjô aòrtnégò cësnieniégò krwie
 • òbniżenié równie lipidogramë (chòlesterolu ë trójgliceridów), równie glukozë i równie ÒB
 • zmiészenié równie toksynów ë wòlnëch rodników w òrganiznie
 • ùprawienié ùkrwieniégò òrganiznë
 • ùstãpòwanié znaków wiele chòrosców
 • wiãkszô wëtrzëmałosc

wanna spa

 

Nordic walking

nordic

aqua-areobic

KOSZT POBYTU 14 DNIOWEGO

KASZËBSCZI PENZJÓNAT ÓAZA ZDROWIÉGÒ
2-persónowé jizbë 2-persónowé jizbë
14 dniów 14 dniów
4 môltëchë + béfé 4 môltëchë + béfé
2h basenu, saùnë, baliczi Spa 2h basenu, saùnë, baliczi Spa
1960 zł/cz/ 2380 zł/ cz/

KOSZT POBYTU 6 DNIOWEGO

KASZËBSCZI PENZJÓNAT ÓAZA ZDROWIÉGÒ
2-persónowé jizbë 2-persónowé jizbë
7 dniów – 6 noców 7 dniów – 6 noców
4 môltëchë + béfé 4 môltëchë + béfé
2h basenu, saùnë, baliczi Spa  2 2h basenu, saùnë, baliczi Spa
900 zł/cz/ 1080 zł/cz/

Do prizu je nót dorechòwac klimatową òpłatã – 1,50 czł./dzéń
Dopłata do 1-persónowëch jizbów 40 zł/dzéń/czł.
Wëmôgóny zadôwk – 500 zł
Priz òbòwiązëje do 14.12.2015

Bédëjemë taczi czas turnusów:

Na 2016 rok

òd 3.01.2016 do 17.01.2016

6-dniowé bëcé zaczinómë niedzelną wieczerzą, kùńczimë sobòtnym frisztëkã.

14-dniowé bëcé zaczinómë pôłnim, kùńczimë frisztëkã w dniu wëjazdu.

Napiszë cos

Òdpiszemë na kòżdé wiadło

Not readable? Change text. captcha txt