Kaszëbsczé Gòdë

Czas Gòdów wiedno parłączi sã z òsoblëwima sztótama, atmòsferą nawzôjny miłotë, bëlnëch relacjów ë drësznëch ùczinków. Dorosłi żdżą za zasłużonym òdpòczinkã, a dzecë za wësnionyma darënkama.

Gòspòdarze Wichrowego Wzgórza sërdeczno proszą wszëtczich, chtërny mają chãc ùceknąc òd òbòwiązków zrzeszonëch z szëkòwanim swiãtów abò chcą bezpòstrzédno pòczëc kaszëbsczé gòdowé zwëczi ë òbrzãdë. A wszëtkò w bëlny familiowi atmòsferze ë w sąsedztwie kaszëbsczi rodë.

Òb czas bawieniégò kòl nas mòże ùżëwac naje SPA (drobnotë w zakłôdce wichrowe.spa)

 

Gòdë z kaszëbską familią:

  • 3-dniowi òdpòczink w sërcu Kaszëb òd 23 do 26 gòdnika (bawienié kòl nas zaczinô sã òd wieczerzë, a kùńczi pôłnim w drëdżi dzéń Swiãtów; przedłëżenié bëcégò wedle całorocznëch prizów),
  • przëjazdë òd 1.00 pò pôłnim,
  • wigódné jizbë ë żëczny personel,
  • bezpòstrzédné pòtkanié z fòlklorã,
  • smaczné, swójsczé kaszëbsczé jestkù,
  • òstôwającé w pamiãcë przińdzenié Gwiôdków òb czas wiliowi wieczerzë,
    a téż wiele niespòdzajnotów òb czas całégò bawieniégò kòl nas.

Gòdë 2017 – trzëdniowô gòscëna

Penzjónat Wichrowe Wzgórze

Chëcz Janiołów LUX

Kaszëbskô Óaza Zdrowiégò

Cëchi Nórt
1-persónowé jizbë

1100,- zł/człowiek za trzë dnie

 –
2-persónowé jizbë

850,- zł/człowiek za trzë dnie

1050,- zł/człowiek za trzë dnie

1100,- zł/człowiek za trzë dnie

 –
3-persónowé jizbë

750,- zł/człowiek za trzë dnie

900,- zł/człowiek za trzë dnie

 –
4-persónowé jizbë

700,- zł/człowiek za trzë dnie

800,- zł/człowiek za trzë dnie

 –
2-jizbòwi apartameńt (4 persónë)

 800,- zł/człowiek za trzë dnie

 850,- zł/człowiek za trzë dnie

 –  –

Dzecë do 2 lat spiącé w swòjich łóżeczkach – darmôk

Dzecë òd 2 do 5 lat spiącé ze swòjima starszima abò w swòjim łóżeczkù – 300 zł

Dzecë òd 5 do 10 lat spiącé na òsóbnym łóżkù – 600 zł

Napiszë cos

Òdpiszemë na kòżdé wiadło

Not readable? Change text. captcha txt