Prizë  2016 (z wëłączenim Swiãtów i Zylwestra)

NOCNIK ZA CZŁOWIEKA Z FRISZTËKÃ W JIZBIE:
Penzjónat Wichrowe Wzgórze Chëcz Janiołów LUX Kaszëbskô Óaza Zdrowiégò
Cëchi Nórt
1-persónowé jizbë 150,-zł/człowiek z frisztëkã
2-persónowé jizbë 110,- zł/człowiek z frisztëkã 140,- zł/człowiek z frisztëkã 140,- zł/człowiek z frisztëkã 150,- zł/człowiek z frisztëkã
3-persónowé jizbë 100,- zł/człowiek z frisztëkã 120,- zł/człowiek z frisztëkã
4-persónowé jizbë 90,- zł/człowiek z frisztëkã 110,- zł/człowiek z frisztëkã
2-JIZBÒWI APARTAMEŃT (4 PERSÓNË) 100,- zł/człowiek z frisztëkã  120,- zł/człowiek z frisztëkã  –  –

Të to mùszisz ùzdrzec ë przeżëc sztótë nié do zabëcégò na Wichrowym Wzgórzu.

Do prizu je nót dorechòwac klimatową òpłatã – 1,50,- zł czł./dzéń
Parkplac na ògrodzonym a mònitorowónym terenie – 10,- zł/dzéń
Hòtelowi dzéń warô òd 3:00 pò pôłnim do 11:00 do pôłnia

Recepcjô fąksnérëje òd 9:00 reno do 7:00 wieczór

Priz jizbë òbjimô:

  • ùżiwanié basenu (wedle regùlaminu),
  • nocnik (wëkùstrzoné jizbë, mëdło, rãczniczi, zdrzélnik, lodownice, bezprowadny kòcelnik),
  • frisztëk,
  • przistãp do jinternetë (przistãp Wi-Fi),
  • darmòwé ùżiwanié bilardu,
  • darmòwé wëpòżëczanié czijów do Nordic Walking,
  • ùżiwanié sëszarczi do włosów, platizra.
klodno
wichrowe wzorze noca
 PRIZË DODÔWKÒWËCH ÙSŁËŻNOTÓW PRIZ
Dostôwka 60 zł
Pôłniowieczerzô (pòdôwk dnia) 30 zł
Mòżlëwòta wëbraniégò pòdôwkù
Dzecy do 9 lat (pôłniowieczerzô)  20 zł
WËPÒŻËCZNIÔ SPRZÃTU: KÒSZT
turistné kòło 30 zł całi dzéń
czôłenka, bôtë 10 zł/h
 wòdné kòło (3-4 persónowé)  20 zł/h

Ôrtë rezerwacje:

Bankòwi przesélënk:

pòtemù pò fùl akceptacje proszã wpłacëc przedpłatã
wiôlgòscë kòl 30% kòsztów bawieniégò kòl nas na:

Firma Handlowo-Usługowa ”MARYLLA” Maria Kostuch
83-333 Chmielno
ul. Wichrowe Wzgórze 13
na kònto o nr 83 1020 1866 0000 1302 0012 3265

PKO BANK POLSKI (SWIFT-BPKOPLPW)

wichrowe_wzgrze_wesela_20110301_1465581292
Napiszë cos

Òdpiszemë na kòżdé wiadło

Not readable? Change text. captcha txt