Ò Chmielnie

Perla westrzód kaszëbsczich jezór ë lasów

Logo ChmielnoBë nie bëło Chmielna, czejbë nié miłota dwòje młodëch lëdzy. Òna bëła biédnô, òn – syn bògatégò gbùra. Czédë starszi nie chcelë jima dac sã òżenic, dzéwczã sã ùtopiło, a knôp ùmar z żalu. Na grobach młodëch pò òbëdwùch stronach kòscoła ùrosłë szlidżi chmielu. Pnãłë sã pò mùrach swiãtnicë, jaż pò ji szpëc, dze sã sparłãczëłë ë zakwitłë cëdownym kwiatã. Môl, w jaczim pòwsta takô legeńda, ni mògła sã jinaczi nazewac jak Chmielno.
Chmielno, chtërne leżi westrzód piãknëch górów i snôżich jezór Kaszëbsczi Szwajcarie, òd latów latecznëch scygało hùrmë letników. Tradicje ti wsë jakno letniszcza sygają ju kùńca 19. stalatégò. Zajachac do Chmielna to znaczi przeżëc turistną przigòdã nié do zabëcégò, bò wszëtczégò tuwò je dosc: piãknëch krôjòbrazów, czëstégò lëftu, jezór, lasów ë rëbów.
Do Chmielna lëdzy przëcygô przed wszëtczim wòda. Piãc sztëk jezór w òkòlim je nôlepszą zachãtą dlô wszëtczich wëpòcziwającëch tuwò letników. Chwôlą to téż żeglarze, czółenkarze, ale téż lubòtnicë windsurfingù i wądkarze. Tu zaczinô sã snôżô wòdnô droga pòpùlarno zwónô „Reduńsczim Kółkã”, jaczé je stwòrzoné z 10 pòłączonëch ze sobą jezór. Z przëczënë na òsoblëwé wôrtnotë i òriginalné znanczi rodë Chmielno wespół z jinszima wsama ti gminë je na terenie Kaszëbsczégò Krôjòbrazowégò Parkù.
Letników ë krajoznajarzów do Chmielna scygô nié blós snôżi krôjòbrôz i czëstô wòda jezór, ale téż czekawi fòlklor, zabëtczi, grónkòwé tradicje ë jinszé turistné atrakcje. Na Kaszëbach ni ma za wiele wsów, tak bògatëch w bôjczi i legeńdë jak Chmielno. Nôczãscy pòkôzëje sã w nich królewiónka Damroka, ale żebë ò ni pòsłëchac piãknëch òpòwiedniów, nót je zajachac do Chmielna, a nié do Mielna ☺
Zdrój „CHMIELEŃSKÔ DINASTIÔ” – Stanisłôw Klimòwicz

Napiszë cos

Òdpiszemë na kòżdé wiadło

Not readable? Change text. captcha txt